ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การบริหารทีมงาน
หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ALEX PENTLAND & JON R. KATZENBACH
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ทีมงานของคุณมีศักยภาพหรือไม่?...คุณจะสามารถสร้างทีมงานที่ดีได้อย่างไร?...หนังสือ "การบริหารทีมงาน" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด" ซึ่งได้รวบรวม 10 บทความที่เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการสร้างทีมงาน จากปรามาจารย์ระดับโลกที่ต้องอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างทีมงานชั้นยอด หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย และเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงานของคุณให้เข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน สารบัญ - การสร้างทีมงานชั้นยอด : ความลับของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง - อะไรทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จ : บทสัมภาษณ์ J. Richard Hackman - หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน - 8 วิธีเพื่อสร้างทีมที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี - การจูงใจพนักงานด้วยความสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป : ทำให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงานด้วยการช่วยให้พวกเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง - การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม - การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย - เมื่อทีมตัดสินใจไม่ได้ - ทีมผู้เชี่ยวชาญ (Virtuoso Teams) - ทีมผู้บริหารจะสู้กันอย่างไรให้เกิดผลดี