ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

THE ESSENTIALS 10 สุดยอดหลักบริหาร
หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : John P. Kotter, Michael E. Porte
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :     "The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร" เป็นหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" ซึ่งเป็นแหล่งรวมรากฐานความรู้ทางด้านการบริหาร จากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน วิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นวิทยาการที่ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษาขั้นสูง     หนังสือ "The Essentials 10 สุดยอดหลักบริหาร" เล่มนี้ ได้นำเสนอกรอบความคิดที่จะช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้สำเร็จ โดยจะแสดงให้เห็นความบกพร่องขององค์กรอย่างเด่นชัดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้ความสามารถหลักขององค์กรจะได้รับการพัฒนาแล้วก็ตาม บทความนี้จะแนะนำวิธีที่จะช่วยให้ผู้บริหารเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทที่จะเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดขึ้น จากความเปลี่ยนแปลงแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม สารบัญ - การรับมือกับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ - การแข่งขันทางธุรกิจด้วย Analytics - การบริหารจัดการตนเอง - อะไรที่ทำให้คุณเป็นผู้นำ - การนำ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติ - กับดักนวัตกรรม - การสร้างความเปลี่ยนแปลง - การตลาดที่มีมุมมองคับแคบ - กลยุทธ์คืออะไร - ความสามารถหลักขององค์กร